بنام خدا

احتراما با توجه به تعداد زیاد واحدهای اوره و آمونیاک در حال سرویس در کشور و همچنین  راه اندازی واحدهای جدید که یکی پس از دیگری به مدار تولید وارد می گردند و از طرفی  عدم  وجود کانال ارتباط تخصصی جهت رشد و ارتقاء دانش فرایندی ، ایمنی  و  همچنین به اشتراک گذاشتن حوادث پیش آمده در واحدها  و جلوگیری از بروز مجدد حوادث در پتروشیمی های مشابه ، برآن شدیم تا این سایت را  افتتاح کرده و فعالیت علمی و تخصصی خود را از اقصا نقاط کشور به اشتراک بگذاریم.

مجوزهای قانونی سایت از ادارات ذی صلاح اخذ شده و سایت فوق در روز پنجم اسفند ماه  یکهزار سیصد و نود وشش مقارن  با روز مهندس  رسما آماده برنامه ریزی و بارگذاری اطلاعات شده است .امید است با همکاری کلیه دوستان و متخصصین گرامی که سالیان زیادی را در صنعت پتروشیمی گذرانده اند این امر محقق گردیده و کشور عزیزمان شاهد شکوفایی روز افزون در عرصه صنعت و تولید باشد.

با تشکر

عیسی نوروزی پور