گرد آوری و ترجمه : عیسی نوروزی پور                                                  5 آبان 1397

مقاله پیوست به بررسی رفع نشتی در بدنه راکتور فشار بالای واحد اوره  در یکی از مجتمع ها که دارای سیستم نشت یاب تحت خلاء (VACUUM LEAK DETECTOR SYSTEM) بوده است می پردازد. این حادثه در سال 2000 میلادی اتفاق افتاده است.مقدار نشتی در حدود 20-80 PPM و بسیار کم بوده است به همین خاطر پیدا کردن محل دقیق نشتی کار آسانی نبوده است. مکان حدودی نشتی، با استفاده از سیستم نشت یاب، در قسمت بالاتر از نیمه  بدنه داخلی راکتور بوده است . لذا به جهت پیدا کردن محل دقیق نشتی و جلوگیری از اسیب رساندن به بدنه کربن استیل، راکتور از سرویس خارج شد…

چگونگی روش پیدا کردن نشتی بسیار کم در بدنه راکتور اوره

 امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد.