🖍 جمع آوری و ترجمه : جناب مهندس مسعود منظری
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 دوم اردیبهشت 1398

هیتر استارت آپ کنورتور سنتز، در فوریه سال 2005 دچار مشکل گردید و منجر به یک انفجار بزرگ در قسمت backend واحد آمونیاک در مجتمع  Incitec Pivot  ايالت برایسبن استرالیا گردید.

در این مقاله علت خرابی، مقدار خسارت، تحقیق جامع حادثه و اقدام اصلاحی جهت جلوگیری از رخداد مجدد خرابی های مشابه توضیح داده شده اند. از این حادثه موارد کلیدی جهت یادگیری در صنعت آمونیاک موجود میباشد.

درستی و ایمنی هیتر استارت آپ به مقدار زیادی توسط مطالعات HAZOP و CONTROL HAZOP بر روی اصلاحات پیشنهادی جهت استارت مجدد هیتر، اصلاح گردید.

شکل1:لوپ سنتز آمونیاک

در فوریه سال 2005 یک آتش سوزی در هیتر استارت آپ کنورتور سنتز EF601 بدلیل راپچركردن یکی از چهار کویل هيتر  اتفاق افتاد. خرابی بعلت داغ شدن بیش از حد یک قسمت از کویل بدلیل جریان نامناسب گاز سنتز از درون هیتر بوده است. اين حادثه  درخلال راه اندازی هیتر استارت آپ بدلیل از سرویس خارج شدن backend اتفاق افتاد.

شکل2: سیستم كنترلي برنر هیتر استارت آپ

از لینک زیر می توانید متن کامل این مقاله را دانلود بفرمایید.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.