🖍 جمع آوری و ترجمه : آقای مهندس عیسی نوروزی پور
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 نوزدهم بهمن 1398

مقدمه:

حادثه اخيرا  در يكي از واحدهاي آمونياك جهان اتقاق افتاده است كه منجر به قطع توليد و تعويض بخش زيادي از كاتاليست  متانيتور شده است.با اينكه شرايط عملكرد كاتاليست نرمال بوده است ولي افت فشار متانيتور رو به افزايش بوده كه نهايتا منجر به از سرويس خارج شدن واحد شد.

شمايي از راكتور متانيتور

شرح علت حادثه:

خرابي بخشي از تجهيزات داخلي سيستم جذب  CO2 در واحد آمونياك  عامل اصلي بروز اين مشكل بوده است  .جالب توجه آن بوده است كه عملكرد كاتاليست متانيتور، نسبت به فرار  CO ,CO2در شرايطي خوبي بوده است ولي افت فشار راكتور از مقدار نرمال   0.1 KG/CM2 G  و به صورت تدريجي  به مقدار  1.5 KG/CM2 G رسيده شد. علت اصلي افزايش اختلاف فشار ، فرار(Carry Over   ) محلول بنفليد از تاور ابزوربر  (Absorber)بوده است كه اين عامل بر اثر خرابي بخشي از  تجهيزات داخلي  تاور فوق بوده است كه نهايتا موجب بروز عملكرد نامناسب كاتاليست در سطح وسيعي از بستر متانيتور شده است. افت فشار بالا بدليل تشكيل يك لايه سخت توسط محلول بنفيلد  بر روي سطح كاتاليست بوده است  كه…

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.