مواد موجود در آب دریا شاخص خوبی جهت قدرت حلالیت بالاي آب است. به عنوان نمونه یونهاي کلر و سدیم با غلظتهايی به ترتیب 19000ppm  یا 1.9%   و  10500 ppm  یا 1.05 % بیشترین غلظت را در آب دریا دارند. همچنین غلظت عناصري چون جیوه ، نقر ه و طلا در حدود0.001PPM  قابل اندازه گیري هستند.
 به طور کلی آب های موجود در طبیعت را میتوان بر اساس میزان یونها و درجه خلوص و میزان املاح تقسیم بندی کردکه به طور مثال شامل : آّب های سطحی و زیرزمینی،  آب چاه ، آب های شور مثل دریا ها واقیانوس ها ، آب های صنعتی ، آب شرب آشامیدنی ،آّب باران و….. میباشدکه بحث ما بیشتر روی آب های موجود در صنعت می باشد که به طور کلی در صنایع، با توجه به تجهیزات مورد استفاده و شرایط آب و هوایی منطقه و واکنش ها موجود در ان تجهیز نوع آب مورد استفاده متفاوت می باشد که به طور مثال در صنعت پتروشیمی آب هایی نظیرBFW,CW,TC,PLW, DSW,.   می باشند که با توجه…

مقاله که به قلم آقایان مهندس یاسر اسدی ،مهندس محمد غریب پورمی باشد به بررسی کنداکتیویتی آب روش های بررسی آن و تاثیرات کنداکت بروی دستگاههای پتروشیمی می پردازد مطالعه این مقاله به کلیه همکاران عزیز در پتروشیمی ها و دانشجویان و محققین پیشنهاد می گردد .