نوشته :آقای مهندس عیسی نوروزی پور

شرکت :پتروشیمی خراسان

تاریخ : 11 بهمن ۱۳۹۹ 

مقدمه:

طراحی و نصب واحد اوره در سالهای گذشته با مشخصات ذیل در حال پیشرفت و انجام می باشد:

* واحدهای بزرگ اوره آن هم در یک لاین تا ظرفیت بیش از 3500mtd به آسانی قابل طراحی و اجرا هستند.

* محدویت های ساخت،حمل و نقل و نصب تجهیزات بزرگ سنتز از بین رفته  و برای واحدهایی با ظرفیت 3500MTPD ، راکتور با وزن 380T تن ،کندانسور با وزن  300 T تن و استریپر با وزن  230 Tتن حمل و نصب شده است.

*  اطمینان پذیری بالا و عملیات نگه داری و پروسسی آن به آسانی صورت می گیرد.

* استفاده از متریالهای مقاوم به جهت مقاومت بالا در مقابل خوردگی و داشتن مقاومت مکانیکی بالا

* ارسال کود اوره با کیفیت بالاتر به دورترین نقاط مصرف

* اختراع جدید فرایند سنتز کازاله

* باز سازی واحدهای اوره قدیمی به سمت ظرفیت های بالاتر و افزایش راندمان

پیشرفت تکنولوژی های اخیر در سنتز اوره:

در بخش 1.1 پیشرفتهای سنتز اوره با تمرکز بر روی واحدهای با ظرفیت بالا و در یک خط شرح داده خواهد شد.خصوصا با تجهیز کندانسور استخری که طراحی جدید شرکت استامی کربن هلند و ساخت دهه 80 میلادی می باشد. ده سال بعد شرکت مهندسی تویو با معرفی کندانسور عمودی غرق آبی و اخیرا شرکت کازاله تجهیز کندانسورکامل را معرفی نموده اند. پیشرفت ها با معرفی راکتور استخری در شکل 1.1.2a-2 در دهه 90 میلادی توسط شرکت استامی کربن و با ظرفیت 1100 MTDدر شرکت  DSM-Gleen هلند ادامه پیدا کرد.

در بخش 1.2 در مورد متریالهای جدید مورد استفاده در واحدهای اوره  شرح داده خواهد شد. ضمنا تکنولوژی های قدیمی و یا واحدهای مرسوم فعلی و یا مواردی در خصوص  افزایش راندمان واحدها  در بخش 1.3 توضیح داده خواهد شد.نهایتا پیشرفت ها در خصوص سرد سازی محصول اوره در بخش 1.4 شرح داده خواهد شد.
از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.