صدمه دیدن پره های فن بالای برج پریل

گرفتگی سطح بالایی تبخیر کننده اوره

نشتی کاربامات از فلنج لاین مربوط به کاربامات کندانسور فشار بالا

حادثه بر روی سقف تانک آمونیاک

خوردگی از نوع کاربامات کندانسیشن

خوردگی لاین آمونیاک سرد زیر عایق

ناخالصی و براده های آهن بر روی فیلتر ایستگاه گاز ورودی

انفجار اسکرابر فشار قوی اوره

انفجار تانک مخزن امونیاک

تصویری از واحد تولید اوره منطقه 3 پتروشیمی شیراز(شب بارانی)‎ ارسال شده توسط آقای معین محبت خواه

بازدید آقای Mark Brouwer از پتروشیمی خراسان

liquid_dividers

سوراخ مربوط به نشانگر نشتی ولوهای سنتز

ترک بر روی بدنه کربن استیل اسکرابر سنتز واحد اوره

مچاله شدن لاین اوره مذاب بر اثر ایجاد خلا زیاد

Scale بر روی تیوب شیت بالای استریپر

خوردگی شدید کلیپ های نگه دارنده سینی های راکتور اوره

محل سوراخ و شیارهای اطراف لاینر تجهیزات سنتز واحد اوره

نمایی از موقعیت پتروشیمی های اوره دنیا بر روی نقشه جهان

خوردگی از نوع sccکلر بر روی بدنه فلاش تانک واحد اوره

جوشکاری اشتباه پایه کربن استیل چراغ روشنایی به لاین سافورکس پول کندانسور