اوایل شب جمعه در خرداد ماه سال ۲۰۰۹ یک صاعقه شدید بر روی یکی از  لاینهای جریان برق، موجب شات دان کلی مجتمع شد.  پس از رفع اشکال و برقراری برق مجتمع ، پرسنل شیفت شبکار قبل از رفتن به منزل، شروع به استارت مجدد بویلر نمودند . بنابراین اولین کار برای پرسنل شیفت صبح کار، استارت برنرهای تونل و سوپر هیتر بوده است…. 

مقاله پیوست به بررسی انفجار پرایمری یکی از مجتمع های آمونیاک در کشور بلژیک می پردازد .

دانلود مقاله