در این بررسی موردی، ترکیدن مبدل حرارتی و انتشار آمونیاک در واحد صنعتی شرکت تایر و لاستیک گودیر واقع در هیوستون-تگزاس که منجر به کشته شدن یک کارگر و مصدوم شدن شش نفر دیگر شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
شرکت گودیر از آمونیاک بدون آب تحت فشار در مبدل حرارتی به‌منظور سرد کردن مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت لاستیک مصنوعی استفاده می‌کند. مواد شیمیایی فرآیندی پمپ‌شده از درون تیوب‌های مبدل حرارتی بوسیله‌ی جریان آمونیاک گردشی….

این مقاله که توسط آقای مهندس محمود قربانی گرد آوری و ترجمه شده است به بررسی حادثه انفجار مبدل آمونیاک در کارخانه لاستیک سازی گودیر آمریکا می پردازد .امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید واقع شود .