🖍 مترجم:جناب مهندس آرمین ایشان آقا
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 هفدهم فروردین 1398

مقدمه :

در تابستان 1985 انفجار عظیم هیدروژن-هوا در یک واحد آمونیاک در نروژ اتفاق افتاد. حادثه دو کشته برجای گذاشت و باعث تخریب سازه ها درمحل انفجار شد. این مقاله یافته های اساسی حاصل از تحقیقی که در سال های 1985 و 1986 به روی انفجار گاز و عواقب آن انجام شده است را ارائه می دهد. حادثه زمانی شروع می شود که گسکت مربوط به یک پمپ آب دچار مشکل می شود. پمپ آب در داخل بنایی به طول 100متر،عرض 10متر و ارتفاع 7متر قرار گرفته بود. پمپ مربوط به تغذیه آب یک وِسِل حاوی هیدروژن با فشار 30بار بوده است. این فشار باعث برگشت آب به داخل پمپ و بیرون زدن از محل گسکت صدمه دیده شده بود. هیدروژن بعد از حدود 3 دقیقه به محل نشتی میرسد و…

در شکل نشان داده شده است تکه های شیشه به داخل این مواد روی دیوار نفوذ کرده اند. با استفاده از الگوی تاثیر، سرعت اولیه پرتابه ها 25 m/s تخمین زده شده است ، که معادل فشاری برابر با 0.9 bar می باشد.

برای مطالعه ادامه مقاله انفجار هیدروژن- هوا در یک واحد فرآیندی در کشور نروژ میتوانید مقاله را دانلود بفرمایید .