ترجمه:مهندسي عيسي نوروزي پور
موسس سايت متخصصين اوره و آمونياك ايران
تيرماه 1398

مزاياي استفاده از كاتاليست SK-501 Flex “TM”

  • كاتاليست  SK-501 Flex “TM” مربوط به  High Shift converter  به توليد كنندگان آمونياك اين امكان را مي دهد تا در مصرف مواد اوليه و انرژي، صرفه جويي عزيمي داشته و حتي با همان تركيب تجهيزات، در حدود 5% بالاتر از مقدار نرمال طراحي ، افزايش توليد را داشته باشند.
  • كاتاليست SK-501 Flex “TM پتانسيل افزايش درآمد تا 11 ميليون دلار در سال را براي واحدهاي بزرگ آمونياك به همراه دارد.
  • فعاليت شيميايي و پايداري بي نظير كاتاليست  فوق  در طي اين چند سال اخير به اثبات رسيده است.
  • كاتاليست فوق كمترين تشكيل مواد جانبي و رعايت قوانين  REACH را به همراه داشته و مقدار كروم ان نيز صفرمي باشد.
  • انعطفاف پذيري عملياتي آن  در حد مطلوبي مي باشد.
  • نرخ توليد محصول آن بالاتر از كاتاليست هاي مرسوم فعلي مي باشد.
  • براي سلامتي و ايمني پرسنل هيچ گونه ريسكي به همراه ندارد.
  • تاثيرات آن بر روي محيط زيست كمتر از كاتاليست هاي مرسوم فعلي مي باشد.
  • راه اندازي  بدون درد سر، نسبت به كاتاليست هاي مرسوم فعلي دارد.
  • كاهش قابل توجهي در مصرف بخاررا به همراه دارد.

يافته ها و تجارب به دست آمده:

امروزه شركت تاپسو كاتاليست SK-501 Flex “TM” را كه پيشگام در كاتاليستهاي راكتور  High Shift Converter مي باشد را معرفي نموده است كه با پايداري منحصر به فرد خود، با هر نسبتي از مقدار بخار به كربن فعاليت مي كند . همچنين به توليد كنندگان آمونياك اين اجازه را مي دهد تا به راندمان بسيار خوبي در توليد آمونياك ،هيدروژن و گاز سنتز برسند.

توليد كندگان آمونياك انعطاف پذيري بسيار خوبي در كنار استفاده از كاتاليست
SK-501 Flex “TM به دست خواهد آورد چرا كه با استفاده از آن مي توان به مي نيمم نسبت بخار به كربن مورد نياز كه كاتاليستهاي مرسوم اين مقدار را اجازه نمي دهند رسيد. ضمنا بدون هيچ گونه تغييري در فرايند و تجهيزات واحد مي توان مقدار زيادي در مصرف مواد اوليه و انرژي صرفه جويي نمود و حتي مي توان به  5% افزايش ظرفيت واحد دست يافت.

به گفته مدير توليد شركت تاپسو براي مجتمع هاي بزرگ توليد كننده آمونياك در حدود 11 ميليون دلار در سال و يا حدود 57 ميليون دلار در طول دوره كاركرد اين كاتاليست صرفه جويي ارزي نصيب مجتمع خواهد شد.

فعاليت و پايداري بي نظير اين كاتاليست در طول ساليان استفاده عملياتي از آن نسبت به كاتاليست مرسوم فعلي به اثبات رسيده است. پايه توليد اين كاتاليست بر اساس اكسيد روي و كاني هاي آلومينيم روي مي باشد كه اين نوع كاتاليست براي واكنشهاي فرايند گاز  و آب استفاده مي گردد كه محققين تاپسو براي اولين بار از اين فناوري براي توليد آمونياك ،هيدروژن و گاز سنتز استفاده نموده اند.

فرمولاسيون بدون آهن كاتاليست SK-501 Flex “TM” از واكنش هاي ناخواسته اي از قبيل كاربيد آهن كه باعث كاهش مقاومت كاتاليست هاي بر پايه آهن مي شده است جلوگيري مي نمايد.يكي ديگر از مزاياي مهم اين كاتاليست عدم حضور كروم در پايه آن مي باشد مخصوصا كروم شش ظرفيتي خطرناك كه در تمامي كاتاليستهاي بر پايه آهن يافت مي شود. بنابراين اين موضوع، خطرجدي براي ايمني كاركنان و محيط زيست را از بين برده و اطمينان كامل از قوانين  reach را به همراه دارد.

با توجه به عاري بودن كاتاليست از كروم و ريسك هاي مرتبط به آن و همچنين فعاليت سريع كاتاليست جديد ، به دستور العمل هاي اضافي براي مرحله راه اندازي نيازي
نمي باشد و بدون هيچ گونه فرايند اضافي به فرايند قسمت ريفرمر متصل مي گردد كه اين امر،صرفه جويي بسيار خوبي در هزينه ها را بهمراه  خواهد داشت.

براي اطلاعات بيشتر به متخصصين و نماينده شركت تاپسو مراجعه فرماييد.

منبع:
Johan Jönsson, Stephanie M. King
Haldor Topsoe A/S, Copenhagen, Denmark