در یک واحد شیمیایی، انفجار بخار میتواند درکلیه تجهیزات و خصوصا ستون تقطیر اتفاق بیفتد، به عنوان مثال اگر آبی که جهت شست و شو هنگام راه اندازی یا از سرویس خارج کردن واحد استفاده می شود، از بالای ستون به پایین بریزد و به انتهای داغ ستون برخورد کند، میتواند به دلیل پدیده انفجار بخار و افزایش ناگهانی فشار، صدماتی جدی را به فضای داخلی آن وارد کند. بخصوص برج های تحت خلا که دراین مورد حساس تر می باشند، زیرا تحت شرایط خلا افزایش حجم آب بجای ۱۶۰۰ برابر می تواند تا ۲۰۰۰ برابر افزایش یابد. اگر در مورد انفجار بخار از کارگران صنعتی ،مهندسین یا… پرسیده شود، فقط تعدادی از آنها اطلاع داشته اما بیشتر افراد آگاهی ندارند .در این مقاله که مهندس ایشان آقا زحمت ترجمه آن را کشیده اند به بررسی یکی از این حوادث در کشور کانادا پرداخته شده است .مطالعه این مقاله را به تمامی مهندسین و همکاران محترم پیشنهاد می کنیم و شما نیز میتوانید تجربیات مشابه خود را در قسمت نظرات با همکاران به اشتراک بگذارید.

دانلود مقاله