🖍 تهیه کنندگان :مهندسین مرتضی محمودی منش ،محسن نجفی ، حسینعلی باغشینی
📉 شرکت :پتروشیمی بوشهر
📆 چهارم اسفند 1397

1- تاریخچه

متانول اولین بار در سال ۱۶۶۱ توسط روبرت بویل از تقطیر چوب بدست آمد. در سال ۱۹۰۵ بود که سابا تیر اولین بار تولید متانول از واکنش CO و H2 ( گاز سنتز ) را مطرح کرد. بر اساس این طرح شرکت BASF یک روش تولید متانول بر پایه گاز سنتز را که در آن گاز سنتز از فرایند گاز زدایی از ذغال سنگ تولید می شود را ثبت اختراع کرد . اولین اقدام در راستای بهبود و شروع تکنولوژی جدید تولید متانول کاهش دما و فشار فرایند به منظور بهبود اقتصادی فرایند بود .

با اختراع کاتالیست ZnO – Cu دما و فشار به حدود C° ۳۰۰ و bar ۱۰۰ رسید. این فرایند توسط ICI ) Industries Chemical Imperial ) در سال ۱۹۶۶ بهبود یافت . امروزه متانول از فرایندهای با دمای C° ۲۳۰ – ۲۶۰ و bar ۵۰ – ۱۰۰ تهیه می گردد . تا سال ۲۰۱۶ ، ۶۰ ٪ متانول تولیدی از طریق فرایند Matthey – Johnson ) . Co ICI ) تولید و ۲۷٪ از طریق فرایند Lurgi تولید می شود . تولید جهانی متانول در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۵ میلیون تن بوده است

بر اساس این طرح شرکت BASF یک روش تولید متانول بر پایه گاز سنتز را که در آن گاز سنتز از فرایند گاز زدایی از ذغال سنگ تولید می شود را ثبت اختراع کرد . اولین اقدام در راستای بهبود و شروع تکنولوژی جدید تولید متانول کاهش دما و فشار فرایند به منظور بهبود اقتصادی فرایند بود . با اختراع کاتالیست ZnO – Cu دما و فشار به حدود C° ۳۰۰ و bar ۱۰۰ رسید. این فرایند توسط ICI ) Industries Chemical Imperial ) در سال ۱۹۶۶ بهبود یافت . امروزه متانول از فرایندهای با دمای C° ۲۳۰ – ۲۶۰ و bar ۵۰ – ۱۰۰ تهیه می گردد . تا سال ۲۰۱۶ ، ۶۰ ٪ متانول تولیدی از طریق فرایند Matthey – Johnson ) . Co ICI ) تولید و ۲۷٪ از طریق فرایند Lurgi تولید می شود . تولید جهانی متانول در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۵ میلیون تن بوده است

2-تکنولوژی تولید متانول

در این مقاله به معرفی شش تکنولوژی تولید متانول و معایب و مزایای هر کدام و در نهایت معرفی دستاوردهای نوین در فناوری طراحی واحدهای تولید متانول پرداخته شده است . اهمیت متانول به عنوان پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی سبب شده تلاش ها در جهت بهبود فرایند تولید از نقطه نظرهای صرفه جویی انرژی و بهینه سازی همچنان ادامه داشته باشد . فناوری های نوین بخش های تولید گاز سنتز و تفاوت های طراحی بخش سنتز متانول بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است . مشخص شده که برای بخش تولید گاز سنتز در ظرفیت های پایین تا Ton/Day ۱۵۰۰ ، تنها ریفرمینگ بخار ، در ظرفیت های متوسط Ton/Day ۱۵۰۰ – ۶۰۰۰ ریفرمینگ ترکیبی بخار و اتو ترمال و در ظرفیت های بالاتر از ریفرمینگ اتو ترمال بهینه ترین حالت می باشد .

شکل ( ۲ ) : راکتور Cooled – Water و Cooled – Gas شرکت Lurg

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.