نوشته :آقای مهندس احمد رضا غریبی

تاریخ :بیستم اردیبهشت ۱۳۹۹

۱- مقدمه

در سال های اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده ای در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جدا ناشدنی از فرایند می باشد. صنایع مختلف از واحدهای کوچک تا مجتمع های بزرگ صنعتی همه به نحوی از دستگاه های کنترل استفاده می کنند بطوریکه بهره برداری مطلوب از نظر اقتصادی و فنی بدون استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک میسر نخواهد بود. رشد اقتصادی کشورهای فراصنعتی و رقابت سایر کشورهای توسعه یافته بر سر در اختیار گرفتن بازارهای جهانی و همچنین رقابت کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به کشورهای توسعه یافته، نیاز به اتوماسیون و رسیدن به حداکثر تولید ضمن حفظ استاندارد و کیفیت را امری اجتناب ناپذیر نموده است. سیستم های کنترل این روزها قوی تر، انعطاف پذیرتر، دارای تنظیمات ساده و امکان برقراری ارتباط آسان شده اند. شرکتهای بسیاری نیز سیستمهای کنترل را تولید می کنند.

بدیهی است که هر واحد تولیدی در منشور خود دو هدف مهم را دنبال می کند یکی افزایش تولید و دیگری رضایت مشتریان، این دو هدف را اگر با دید فنی و صنعتی (ونه تجاری) بخواهیم نگاه کنیم طبعاً به این باور دست پیدا می کنیم که واحد صنعتی فوق باید بگونه ای عمل کند که بدون وقفه بکار خود ادامه دهد و در ضمن کیفیت تولید تا حد قابل قبول (استاندارد) بالا باشد. اگر این واحد تولیدی را یک واحد شیمیایی در نظر بگیریم ملاحظه خواهد شد برای دست یافتن به اهداف یاد شده لازم است یک دستورالعمل خاص (دستورترکیب مواد از لحاظ مقدار، شرایط و زمان ترکیب) رعایت شود.

همچنین در یک واحد تولیدی پتروشیمی و پالایشگاه نفت یه عنوان مثال عمل جداسازی در برجهای جدا کننده هیدروکربن ها با اختلاف یک درجه سانتیگراد و در حرارت های بالا صورت می گیرد. مشابه این فرایندها در پالایشگاه های گازی نیز وجود دارد که در برج های جدا کننده، گازها در فشارها و دماهای معینی از یکدیگر جدا می شوند، لذا عمل تنظیم دما و فشاربرج ها و مقدار فلوی عبوری از آنها به جهت ایجاد فرصت جدایش بسیار مهم می باشد. در کارخانجات تولید لوازم خانگی نیز در طول مسیر تولید دهها مرحله ی کنترل کیفی و تقدم- تاخر نصب قطعات وجود دارد که به نوبه ی خود نیازمند اعمال فرایند کنترلی متناسب خود می باشد. سیستم کنترل مورد نظر نیز با قبول زحمت کنترل در واقع عملیات مورد نظر را انجام می دهد تا بدون ایجاد وقفه ی بی مورد عملیات تولید ضمن حفظ

کیفیت استاندارد ادامه یابد. از سوی دیگر حفظ ایمنی تجهیزات و افراد همچنین حفاظت از محیط زیست از جمله مواردیست که در یک سیستم کنترل با توجه به استراتژی های تولید کنندگان و الزامات سازمان های بین المللی و دولتی بایستی لحاظ گردد.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.