🖍 ترجمه : جناب مهندس عیسی نوروزی پور
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 دهم خرداد۱۳۹۸

مجتمع  Namrup از سال 2002  و از زماني كه از شركت اصلي كود شيميايي هند جدا شد به نام شركت كود شيميايي براهما پوترا ( Brahmaputra Vally Fertilizer Corporation) تغيير نام داده است. اين مجتمع در كنار رودخانه ديلي و در جنوب غربي ايالت  Dibrugarh در آسام(Assam )واقع شده است. اين شركت اولين مجتمع مصرف كننده گاز طبيعي به عنوان خوراك فرايند، جهت توليد كود شيميايي در كشور هند مي باشد.

توليد اوره اين مجتمع اوره پريل بوده وداراي دو واحد اوره و آمونياك در كنار هم مي باشد . توليد هر كدام از اين واحدها نيز در حدود 1000تن در روز مي باشد.

انفجار مهيب در لاين گازي واحد آمونياك در مجتمع كود شيميايي كشور هند Namrup India 19  May 2019

در بامداد روز دوشنبه مورخه  19 مي 2019  يك انفجار مهيب موجب لرزش و تكانهاي شديد در واحد هاي اوره و  آمونياك مجتمع كود شيميايي براهما پوتراي كشورهند (Brahma putra  ) و تخريب بخش هاي زيادي از تجهيزات و ماشين آلات واحدهاي  آمونياك و اوره شد. انفجار بر روي يك لاين گازي در منطقه داغ محوطه كمپرسورهاي واحد آمونياك  ( Compressor House ) اتفاق افتاده است. لاين مورد نظر نيز در كمپرسور هوس و در طبقه همكف قرارداشته است. اين حادثه در ساعت  4:28 صبح اتفاق افتاده و خوشبختانه در محل حادثه و اطراف آن، نفراتي از گروهاي مختلف مجتمع حضور نداشته و نفراتي كه در فاصله دورتري از مكان حادثه در حال انجام عمليات بوده اند جان سالم به در بردند.

صداي انفجار تا شعاع 25 كيلومتري محل حادثه شنيده شد . با توجه به شدت انفجار، در صورتي كه اين حادثه در زمان صبحكاري و در پيك كاري اتفاق مي افتاد تلفات جاني زيادي به همراه داشته و يك فاجعه انساني رخ مي داد كه خوشبختانه در نيمه شب اتفاق افتاده و نفراتي در محل حادثه حضور نداشته اند.واحد بلافاصله از سرويس خارج و مراحل تخليه پرج آن انجام  شد.

 علت حادثه:

 ظاهرا اشتباه اپراتور موجب بروز حادثه در قسمت كمپرسور هوس شده و مراحل بررسي تكميلي آن در حال انجام مي باشد.

درسهاي آموختني:

با مشاهده عكسهاي ذيل به عمق فاجعه پي خواهيم برد كه در كسري از ثانيه يك مجتمع عظيم دچار خسارتهاي سنگيني مي گردد. لذا مي بايست در كنترل شرايط فرايندي واحد و بازرسي هاي مكرر آن اهتمام جديدي ورزيد تا شاهد همچنين صحنه هاي دلخراشي كه ضررهاي اقتصادي زيادي را بر مجتمع ها تحميل مي نمايد نباشيم.

مجتمع كود شيميايي كشور هند Namrup
مجتمع كود شيميايي كشور هند Namrup