ترجمه: مهندس سعادت معتمدی 10 آذر 1397

تمامی تجهیزات فشار بالای سنتز اوره با فشاری در حدود 145 بار ، که  دارای محتویات خورنده می باشند مجهز به لاین تخلیه می باشند . تا در مواقع لزوم محتویات ذکر شده از این تجهیزات تخلیه و به قسمتهای پایین دست که دارای فشار بسیار کم و در حدود 4 بار می باشد هدایت تا بدین طریق بازیافت گردند .

در مسیر لاین های تخلیه، ولوهایی با متریال وطراحی بسیار دقیق نصب شده تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند. به جهت جلوگیری از گرفتگی این مسیر ها آب کندانس با فشار بالاتر از فشار سنتز و در حدود 150 بار و به صورت دوره مشخص تزریق می گردد. تزریق آب به جهت اطمینان از باز بودن مسیر ها برای مواقع اضطراری که به این لاین ها نیاز می باشد صورت می گیرد.

ضمناکلیه لاینهای ذکر شده بعد از ولوهای مسیرها به هم متصل شده و به سمت قسمت فشار پایین واحد ارسال می گردند . و یک درین جنرال به محیط نیز در این مسیر طراحی و قرار داده شده است.

موقیت درین های سنتز و مسیر برقراری HHPC

بر اثر نشتی این ولو خسارت جانی و مالی به این مجتمع وارد شده است. که در مقاله زیر شرح این واقعه و راهکارهای بررسی شده جهت جلوگیری از تکرار این حادثه را مطالعه می کنیم .

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.