دروس آموخته از 100 مخاطره‌ی ایمنی رخ داده در واحدهای اوره

مترجم :آقای مهندس  محمود قربانی                                                                           1 دی 1397


در سال 2017، وب‌سایت‌های AmmoniaKnowHow.com و UreaKnowHow.com بخشی از سایت خود را جهت ثبت مخاطرات ایمنی رخ داده در واحدهای اوره و آمونیاک سراسر جهان دایر کردند. در تاریخ 1 ژانویه‌ی 2018، تعداد مخاطرات ایمنی ثبت شده در وب‌سایت UreaKnowHow.com به 100 مورد رسید که مربوط به بیش از 100 حادثه‌ی رخ داده در واحدهای اوره‌ی سراسر جهان بود که این حوادث دست‌کم منجر به کشته‌شدن  65 نفر و مجروح‌شدن 217 نفر شده بودند. این 100 مورد حادثه از پایگاه اطلاعاتی مربوط به ثبت حوادث یعنی بررسی خطر و امکان‌سنجی آن (HAZOP) که در حوزه‌ی عمومی منتشر می‌شود، انتخاب شده و توسط اعضای وب‌سایت UreaKnowHow.com گزارش شده است. ما معتقدیم که این 100 مورد مخاطره‌ی ایمنی نمایانگر بخش عمده‌ای از مهم‌ترین مخاطرات ایمنی موجود در واحدهای اوره هستند که باعث بروز تلفات و جراحات انسانی، از دست رفتن منابع و آسیب جدی به تجهیزات مهم و گران‌قیمت واحد می‌شوند. به‌علت آزاد بودن ثبت حوادث در وب‌سایت UreaKnowHow.com توسط اعضای آن، تعداد مخاطرات ایمنی ثبت‌شده در وب‌سایت ماه به ماه بیشتر می‌شود.

 مخاطرات ایمنی مربوط به بخش‌های مختلف واحد اوره.


مخاطرات ایمنی مربوط به بخش‌های مختلف واحد اوره.

به برخی از مخاطرات دو یا چند بار اشاره شده است که نمایانگر این است که تکرار آن مخاطره ممکن است بیش از سایر مخاطرات ایمنی باشد.

ثبت خطر، نمایی کلی از مخاطرات ایمنی موجود در یک واحد اوره فراهم می‌کند. نه تنها مخاطرات شناسایی و فهرست می‌شوند بلکه هر مخاطره بوسیله‌ی یک فاکتور ریسک تعیین کمیت (مقدار سنجی) می‌شود، اقدامات پیش‌گیرانه و کاهنده‌ی خطر پیشنهاد می‌شوند و برای شرکت‌هایی که قادر به پشتیبانی از اجرای این اقدامات هستند، مرجعی فراهم می‌گردد. مخاطرات ثبت‌شده برای کسانی که در زمینه‌ی امکان‌سنجی خطر (HAZOP) و ایمنی در واحدهای اوره تحقیق می‌کنند، منبع اطلاعاتی ارزشمندی است.


از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.