🖍 جمع آوری و ترجمه : آقای مهندس ایمان کریمی
📉 شرکت :پتروشیمی شیراز
📆 بیست و هشتم مهر 1398

 

  ادبلو محلولي فوق خالص، حاصل از انحلال اوره در آب DM   با تركيب درصد وزني 32.5% اوره و 67.5% آب DM مي باشد. اين محلول با آزاد سازي آمونياك در اثر هيدروليز اوره در دماي گازهاي خارج شده از سيلندر هاي موتورهاي ديزلي، موجبات واكنش آمونياك با تركيبات نيتروژن دار موجود را فراهم آورده تا در نهايت خروجي از اگزوز وسايل نقليه ديزلي صرفا حاوي گاز بي اثر نيتروژن و بخار آب گردد.

فرآيند ذكر شده در سيستم SCR (Selective Catalytic Reduction) انجام مي شود.

كاهش آلاينده هاي زيست محيطي گازي نيتروژن دار به كمك محلول ادبلو
شكل 1- طرح شماتيك سيستم SCR در وسائل نقليه ديزلي

مقدمه:

   اکسیدهای نیتروژن شامل NO و NO2 از مخرب‌ترین تركيبات در گازهای خروجی از اگزوز خودروها هستند. به مجموع این دوگاز اصطلاحاً گاز NOx می‌گویند. اکسید های نیتروژن يا NOx منشاء پدیده مخربی بنام باران اسیدی است.

تماس اکسیدهای نیتروژن با اکسیژن و آب موجود در هوا تولید اسید نیتریک كرده كه می‌تواند PH باران را تا حد 5  نیز کاهش دهد(PH آب های سالم بین6 تا 8 است). نور خورشید سرعت این فرآیند را افزایش می دهد.

این گاز در تماس با رطوبت درون ریه یا رطوبت هوای محیط نیز تولید اسید نیتریک می کند و این اسید می تواند وارد عمیق ترین نقاط دستگاه تنفسی شود.

این عامل باعث بروز بیماری های آسم، برونشیت و در برخی موارد بیماری های قلبی می‌شود.  مخلوط گاز NOX و بخارات ارگانیک (VOC) مانند هیدروکربن‌های نسوخته نيز در مجاورت نور خورشید باعث تولید گاز ازن (O3) می‌نمايد.

این گاز باعث سوزش چشم شده و به دستگاه تنفسی صدمات زیادی وارد می‌نماید كه مي توان به  خارش گلو، سرفه، کاهش بازده دستگاه تنفسی، حمله های آسمی، آسیب دایمی به ریه ها و غیره، اشاره نمود…..

ادامه این مطلب که به کوشش آقای مهندس ایمان کریمی از پتروشیمی شیراز گرد آوری شده را در لینک زیر مطالعه کنید

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.