🖍 جمع آوری و ترجمه : آقای مهندس سروش علویان قوانینی
📉 شرکت :پتروشیمی پردیس
📆 بیست و پنجم آبان 1398

 

خلاصه:

فرایند اوره استامی کربن مانند سایر فرایندها ، متاسفانه گاز آمونیاک را با توجه به واکنش تعادلی اوره از واحد خارج میکند. در اصل مشکلات حذف آمونیاک به دو روش مختلف قابل حل شدن است: یا در طول مسیر و یا در خروجی. ترکیب واکنش تعادلی و وجود گازهای INERT (مازاد) حل مشکل در طول مسیر فرایند داخل سیستم را غیرممکن می کند. راه حل های حذف آمونیاک خروجی در انتهای مسیر چه از اوره مذاب و چه در انتهای واحد نیاز به یک فرایند سبز (سازگار) زیست محیطی دارد.

در این مقاله استفاده از تجهیزات مناسب حذف در انتهای مسیر، مانند ابزوربرها(ABSORBERS)، شامل ابزوربر اضطراری ، اسکرابرهای اسیدی و فلرها بررسی شده است. این تجهیزات ، محدوده عملیاتی وسیعی برای بهینه سازی و بدست آوردن شرایط بهینه زیست محیطی را پوشش می دهد. فلر نیز آمونیاک خروجی را با تبدیل آن به دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن می سوزاند. بررسی اثرات زیست محیطی بعد از اجرای فرایند حذف آمونیاک در خروجی واحد می بایست صورت گیرد زیرا بصورت خاص وقتی از فلر استفاده شود، اثرات محیطی گازهای خروجی جدید ( NOx&co2 ) خیلی قابل قبول تر از اثرات خروج آمونیاک نخواهد بود.

استامی کربن بر این باور است که یک فرایند تولید اوره سبز (سازگار با محیط زیست) شامل شرایط فرایندی بهینه با کمک و استفاده از حذف کننده های آمونیاک خواهد بود. آلترناتیوهای موجود برای انتخاب بعنوان حذف کننده مناسب آمونیاک باید در سه مورد بهینه باشند ۱) دستاوردهای اقتصادی و مالی (سود) ۲) اثرات زیست محیطی (زمین) ۳) پذیرش عمومی یا وجهه عمومی (مردم)

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.