🖍 جمع آوری و ترجمه : آقای مهندس عیسی نوروزی پور
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 بیست و سوم دی 1398

شركت مهندسي تويو (TEC)يكي از سه شركت مهم در ارايه ليسانس واحد اوره مي باشدكه در سال 1961 ميلادي تاسيس شده است.تا كنون بيش از يكصد واحد اوره در بيش از 24 كشور دنيا احداث نموده است كه حدود 4/1 واحدهاي توليد كود شيميايي در جهان مي باشد.

اين شركت با مشاركت شركت  P.T PUPUK Sriwidjaja (PUSRI) كه بزرگترين شركت توليد كننده اوره در كشور اندونزي مي باشد طرح جديد توليد اوره بنام (ACES 21(Advanced Process For Cost  And  Energy  Saving را ارائه دادند كه شعار آن متمركز بر كاهش مصرف انرژي و كاهش هزينه سرمايه گذاري مي باشد. تمامي مطالعات و مهندسي اين طرح در سال 1999 به اتمام رسيده و به طرح تجاري تبديل شده است. همانند ديگر لايسنسورها از حالت  ONE THROUGH و  TOTAL RECYCLE  شروع كرده و به طرح   ,ACES  و اخيرا به طرح ACES 21  رسيده است

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.