نوشته :آقای مهندس رضا ماهینی

تاریخ :بیست و یکم تیر ۱۳۹۹

۱- مقدمه

در واحد اوره STAMICARBON یک آسیب غیرقابل انتظار به POOL CONSENSER وارد شد. TUBESHEET کربن استیل تحت تاثیر خورندگی حاصل از سرعت عبور جریان سیال FAC – FLOW ACCELERATED CORROSION قرار گرفته بود.

POOL CONDENSER ، در واقع، یک مبدل پوسته لوله (SHELL AND TUBE ) افقی است. در قسمت پوسته، آمونیاک و کربن دی اکسید واکنش داده و کاربامات آمونیاک و اوره تولید می شود. گرمای واکنش توسط کندانسی که در لوله U  شکل (U-BANDLE) مبدل عبور می کند، گرفته می شود. آسیب اصلی در TUBESHEEET قسمت کندانس فشار پایین اتفاق افتاده بود. در اثر FAC یک کاویتاسیون شدید در TUBESHEET رخ می داد. این آسیب از طریق افزایش کانداکت در کندانسی که  در لوله U شکل (U-BANDLE) در حال گردش می باشد، شناسایی شد.

اندازه گیری انحراف TUBESHEET در طول تست هیدرواستاتیک

این نشتی باعث شد که واحد اوره از سرویس خارج شده و بازرسی انجام شود.

در این مقاله، درباره دلایل اصلی این آسیب و فلسفه ی تعمیرات آن بحث خواهد شد و در ادامه به اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تکرار این سبک اتفاقات خواهیم پرداخت.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.