استریپر اوره از آلیاژ فولاد ضد زنگ ساخته شده‌است و شامل لوله‌های عمودی همراه با انجام واکنش در داخل لوله‌ها می‌باشد در حالی که بخار در خارج لوله‌ها گرمای واکنش را تامین می کند. پس از یک دوره زمانی در استریپر واحد اوره نوعی رسوب تشکیل می شود.معمولا این رسوب شامل اکسید آهن(هماتایت) همراه با مخلوطی از اکسید های نیکل ،کرم و مولیبدن می باشد که عموما رنگ آن خاکستری مایل به سیاه می باشد .این رسوب باعث کاهش انتقال حرارت و در نتیجه آن کاهش بازدهی فرآیند تولید اوره می‌شود .در مقاله پیش رو به بررسی روش شرکت DSM برای شستشوی استریپر واحد اوره می پردازیم .خوشحال میشویم با تجربیات شما از شستشوی تجهیزات صنعتی در قسمت نظرات آگاه شویم.

دانلود مقاله