این مقاله بیانگر یک رویکرد جدید جهت افزایش واکنش آمونیاک و CO2 در راکتور های سنتز واحد اوره سازی است. در این واکنش CO2 ماده محدودکننده محسوب می شود؛ بنابراین منظور از درصد تبدیل، میزان تبدیل CO2 به اوره و بالتبع آمونیاک نیز ماده اضافیست.
به منظور افزایش درصد تبدیل واکنش در راکتور سنتز واحدهای اوره سازی، تکنیک های متنوعی ارایه شده است که از آن جمله می توان به سینی های پربازده یا همان  High efficiency tray(HET)و فناوری Vortex mixer اشاره کرد. اصول کار این تجهیزات بر افزایش و بهبود اختلاط واکنش دهنده ها استوار است، به گونه ای که عملکردی همانند راکتورهای CSTR (راکتورهای همزن دار) داشته باشند.در اثر به کارگیری این فناوریها، سطح تماس بین واکنش گرها به میزان 1.5 الی 2 برابر افزایش یافته 

مقاله فوق که توسط آقای مهندس شیبانی گردآوری و ترجمه شده است به بررسی روش های افزایش راندمان راکتور واحد اوره می پردازد که از متخصصین محترم دعوت میگردد ضمن مطالعه این مقاله نظرات و پیشنهادات خود را با دیگران در قسمت نظرات به اشتراک بگذارند