ترمودینامیک فرآیند اوره

گرد آوری و ترجمه:آقایان رضا ماهینی – سعید خاتمی ………………………شرکت :پتروشیمی پردیس………………..تاریخ:15 آذر 1397

تولید حجم انبوهی از اوره دنیا به صورت مدرن، بر اساس سنتز آمونیاک و دی اکسید کربن است. این فرایند که در ابتدا توسط Basaroff طراحی شده بود، برای اولین بار توسط یک شیمیدان آلمانی در IG Farben در حدود سال 1920 به تولید صنعتی  به صورت انبوه رسید. دو واکنش اصلی در تولید اوره از دی اکسید کربن و آمونیاک وجود دارد. تشکیل کاربامات آمونیوم از دی اکسید کربن و آمونیاک و تبدیل کاربامات امونیوم به اوره. واکنش های مربوطه با معادلات زیر بیان خواهند شد:

در این مقاله، ترمودینامیک فرآیند اوره مورد بحث قرار گرفته است. مدل های ترمودینامیکی اعم از  Frejacques و Lemkowitz، de Cooker و van de Berg ارائه خواهند شد و تحت تاثیر پارامترهای مختلف فرایندی مانند N/C، H/C، دما و فشار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ترمودینامیک اوره

شکل 1: تبدیل آمونیوم کاربامات به اوره نسبت به زمان در دماهای مختلف

در ادامه این مقاله را می توانید دریافت و مطالعه بفرمایید.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.