تهیه شده توسط : آقای مهندس عیسی نوروزی پور

این پدیده نتیجه در معرض بودن فولادها در محیط هایی است که هیدروژن در دما و فشار بالا می باشند. اتمهای هیدروژن به داخل فولاد ها نفوذ کرده و با کاربیدهای فلزی واکنش داده و به صورت گاز متان (CH۴) در می آید، اما این گاز نمی تواند از فولاد خارج شود. بر اثر فشار حاصله از تولید گاز متان حفرات، حبابهای ریز، میکروترک و ترک در زیر ساختار فولاد به وجود می آید. هنگامی که ترکهای به وجود آمده، بتوانند روی استحکام کششی فولاد تاثیر گذار باشند، آنگاه شکست و تخریب فولاد صورت خواهد گرفت. گاهی به خسارات هیدروژنی دمای بالا ، دکربوره شدن داخلی (Internal Decarburization) نیز گفته می شود.
آلیاژهای مستعد به خسارات هیدروژنی دمای بالا :
فولادهای ساده کربنی، دارای مقاومت در برابر بروز خسارات هیدروژنی دمای بالا بوده و هرچه میزان کروم و مولیبدن فولادها افزایش یابد، این مقاومت نیز افزایش می یابد

❇️ عوامل موثر در بروز خسارات هیدروژنی دمای بالا :

الف- برای فولادهای مستعد به بروز این پدیده، عواملی همچون درجه حرارت، فشار جزئی هیدروژن اطراف، زمان، میزان تنش و مدت در معرض بودن از فاکتورهای مهم هستند.

ب- خسارات هیدروژنی دمای بالا در فولاد، می تواند بدون آنکه تغییرات قابل توجهی در خواص فولاد به وجود آید، رخ دهد. این تغییرات را نمی توان توسط روشهای بازرسی معمول مشاهده کرد.

ج- برای بروز پدیده خسارات هیدروژنی دمای بالا ، یک دوران نهفتگی (period Incubation) نیاز می باشد. دوران نهفتگی به زمانی گفته می شود که برای مشاهده خسارات توسط روش های بازرسی بایستی مقداری تخریب در ریز ساختار آلیاژ صورت گیرد. این زمان می تواند بسیار متفاوت باشد، گاهی در عرض چند ساعت و گاهی هم ممکن است چندین سال به درازا بیانجامد.

❇️ واحدها و تجهیزات مستعد به بروز هیدروژنی دمای بالا:

الف- کلیه واحدهای Hydroprocessing، همانند واحدهای Hydrotreater،‌ Desulfurizer، Hydrocracker، واحدهای تبدیل کاتالیستی، واحد هیدروژن و واحد Hydrogen Cleanup نسبت به بروز خسارات هیدروژنی دمای بالا حساس بوده و ممکن است دچار آن شوند.


🔴 در ارتباط با این موضوع ویدئو را حتما مشاهده کنید که میتوان به خطری که پدیده HTHA میتواند برای واحد های فرآیندی داشته باشد، پی برد.