نیترات آمونیم:

به محض رسیدن نیترات آمونیم به خاک، این کود به نیترات (NO3 ) و آمونیم  ( (NH4 +تبدیل شده و نیترات آن به راحتی و بسیار سریع جذب گیاه شده و  یون آمونیم به کندی جذب می گردد.

جذب نیترات به خاطر حرکت سریع مولکول آن ، برای گیاه جذاب تر از جذب آمونیم می باشد.آمونیم جذب ذرات خاک اعم از گل و لای شده وبه آنها می چسبد. ریشه گیاه می بایست حرکت کرده و  به آنها رسیده و جذب نماید ولی یون نیترات با حرکات خود به ریشه رسیده و جذب آن می گردد.

آمونیم قبل از جذب توسط گیاه ،به نیترات تبدیل می گردد (با حضور باکتری خاک).این عمل در عرض چند روز و یا چند هفته به طول می انجامد.در حین این عمل گازهای  N2O,NO از یون آمونیم جدا شده و به اتمسفر هدایت می گردند که جزو هدر رفت کود  محسوب می گردد.

دی نیتروفیکشن: در حالت کمبود اکسیژن و به عنوان مثال قرار گرفتن در محیط غرق آبی صورت می گیرد. باکتری خاک،  نیترات  NO3  ‌و نیتریت -NO2  را به گازهای N2 و,NO,  N2O تبدیل کرده و به اتمسفر هدایت می کند.

فرار آمونیاک  نیز زمانی اتفاق می افتد که آمونیم به آمونیاک تبدیل شده و به اتمسفر هدایت شده و به هدر
می رود.PH  بالای خاک و دمای بالای محیط شرایط خوبی برای تبدیل آمونیم به آمونیاک می باشد.اگر این واکنش در سطح خاک صورت گیرد فرار آمونیاک زیادی به اتمسفر خواهیم داشت.

فرایند  Leaching نیترات ، در فصل زمستان و یا در زمانی که بارندگی وجود داشته باشد اتفاق می افتد و این عمل باعث می شود که مواد مورد نیاز از قبیل نیترات شسته شده و  در محدوده زیر ریشه ها قرار گرفته و راندمان  خود را ازدست خواهد داد. روش صحیح استفاده از کود ،راندمان بهره گیری از ازت را افزایش داده و پدیده  Leaching را کاهش می دهد.

کود اوره:

اوره یک کود عالی می باشد که حاوی کمپلکسی از ازت و آمونیم می باشد.هیدرولیز اوره به وسیله آنزیم های خاک انجام شده و اوره را به دی اکسید کربن و آمونیم تبدیل می کند.با توجه به دمای محیط،عملیات هیدرولیز یک روز الی یک هفته به طول می انجامد.در حین انجام هیدرولیز ،PH خاک اطراف دانه ای اوره سریعا افزایش یافته که این عمل فراریت آمونیاک را منجر می گردد.

فرار آمونیم نیز زمانی اتفاق می افتد که آمونیم به آمونیاک تبدیل شده و به اتمسفر هدایت شده و به هدر
می رود.PH بالای خاک و دمای بالای محیط شرایط خوبی برای تبدیل آمونیم به آمونیاک می باشد.اگر این واکنش در سطح خاک صورت گیرد فرار آمونیاک زیادی به اتمسفر خواهیم داشت.این شرایط زمانی رخ
 می دهد که اوره روی سطح زمین پخش شده و سریعا مورد مصرف قرار گیرد.

نیتروفیکیشن:آمونیم توسط باکتری های خاک به نیترات در طی چند روز و یا چند هفته تبدیل می گردد .در خلال این فرایند NO , N2O تولید شده و به اتمسفر هدایت می یابد.

دریافت نیترات توسط گیاه به دلیل حرکت سریع ذرات آن بسیار سریع می باشد .بیشتر گیاهان نیترات را به یون آمونیم ترجیح می دهند.

دریافت آمونیم توسط گیاه نسبت به نیترات کمتر می باشد.آمونیم به ذرات گل و لای چسبیده و ریشه
 می بایست حرکت کرده و به انها رسیده و آنها را جذب نمایند و نهایتا به نیترات تبدیل شوند.

دی نیتروفیکیشن: به وسیله کمبود اکسیژن اتفاق می افتد و یا در محیط غرق آبی ،باکتری خاک ،نیترات و نیتریت را به گازهای N2O,NOو نیتروژن تبدیل کرده و به سمت اتمسفر هدایت و هدر می روند.

نتیجه گیری: نیترات آمونیم به صورت مستقیم جذب گیاه می گردد درحالی که اوره می بایست ابتدا تبدیل شده و سپس جذب گیاه گردد. نیترات آمونیم نسبت به اوره از لحاظ کیفیت جذب، از مقدار ازت بالاتری برخوردار بوده  و همچنین هدر رفت آمونیاک آن کمتر می باشد.ولی این کود خاصیت انفجاری دارد.

تماشای ویدئوی زیر به درک بهتر مطلب کمک خواهد کرد.


از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.