Download

- Stars (0)

242 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 20-06-2021 4:14

Share
DescriptionPreviewVersions

مقدمه :

اوره با فرمول CO(NH2)2 و جرم مولکولی 60.056 در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی و همچنین در تجزیه پروتئن ها نقش بسزایی دارد . بدن انسان در هر روز 20 الی 30 گرم اوره تولید می نماید. بیش از %90 درصد اوره تولیدی در مصارف محصولات سبزیجات و صیفی جات کشاورزی و مابقی در ساخت رزین اوره فرمالدهید و یا در تولید کریستال ملامین و مقداری نیز به عنوان خوراک دام و مصارف متفرقه دیگر استفاده می گردد.

از دیدگاه جهانی ، اوره یکی از مهمترین کودهای مغزی نیتروژن دار در صنعت کشاورزی محسوب
می گردد. با توجه به بالا بودن مقدار ازت آن ، هزینه حمل و نقل آن به ازای تن نیتروژن همراه کود، بسیار پایین می باشد. اوره در آب به آسانی حل می گردد و به همین علت برای استفاده در موارد کشاورزی به عنوان محلول کود شیمیایی بسیار مناسب می باشد. همچنین اوره به عنوان ماده اولیه و خام برای تولید کودهای ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.کودهای ترکیبی ممکن است از میکس اوره مذاب و یا محلول اوره و یا نهایتا با میکس با دانه های پریل و گرانول تولید گردند.