Download

- Stars (0)

9 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 29-05-2024 21:37

Share
DescriptionPreviewVersions

مقدمه

در سال 1967 شرکت استامی کربن با اختراع روش تولید اوره بر اساس استریپینگ دی اکسید کربن توسط  Petrus J. C. Kaasen brood فرآیند تولید اوره را متحول کرد. دستگاه استریپینگ فشار بالا در سنتز واحد اوره به مزایای زیر منجر شد :

  • قسمت بازیابی فشار متوسط دیگر مورد نیاز نیست
  • با کندانسیشن گازهای حاصل از عملیات استریپینگ توسط استریپر فشار بالا در کندانسور استخری و استخراج گرمای تولید شده، بخار کم فشار می تواند تولید شود که می تواند در بخش های پایین دست استفاده شود که تقریباً مصرف بخار یک کارخانه تولید اوره را به نصف کاهش می دهد.

با این حال، عملکرد جداکننده دی اکسید کربن فشار بالا ( استریپر )  احتمالا به مهم ترین پارامتر در این کارخانه تولید اوره تبدیل شده است. تجهیز جدید استریپر که به درستی طراحی شده باشد، عملکرد خوبی را ارائه می دهد (بازدهی استریپینگ[1]). اما در طول عملکرد طولانی مدت عواملی چون  رسوب زدگی، خوردگی غیرفعال و سایر حالت های خوردگی بر راندمان استریپر تأثیر منفی می گذارد.