Download

- Stars (0)

379 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 26-07-2019 11:32

Share
DescriptionPreviewVersions

در لوپ فشار بالای سنتز از نوع  CO2 Stripping تمامی گازهای خروجی از استریپر پس از کندانس شدن جزیی به سمت راکتور انتقال می یابند. بنابراین تمامی گازهای اینرنت ورودی به سنتز نیز به راکتور هدایت می شوند.

یک طرح جدید در لوپ سنتز به خاطر جلوگیری و کاهش ورود گازهای اینرت به سمت راکتور اختراع شد.  همچنین در بخش کنداسور فشار قوی نیز به جهت کندانس نمودن بسیار خوب و قابل قبول نیز تغییرات عمده ای صورت گرفته است.

با اجرای این تغییرات یک افزایش بسیار خوبی در راندمان واحد مشاهده می گردد ضمن آنکه می توان با یک تغییرجزیی به بالاترین ظرفیت تولیدی و با کمترین مصرف انرژی  رسید .

این مقاله به شرح مفهومی این پیشرفت علمی پرداخته و موارد مزیتی و عملکردی آنرا نسبت به فرایند  CO2 Stripping  مشخص و نمایان می نماید. همچنین  مقاله ذیل کاربرد این طرح  را نیز شرح می دهد.