Download

- Stars (0)

575 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 26-01-2021 3:01

Share
DescriptionPreviewVersions
نوشته :آقای مهندس عیسی نوروزی پور شرکت :پتروشیمی خراسان تاریخ : 11 بهمن ۱۳۹۹ مقدمه: طراحی و نصب واحد اوره در سالهای گذشته با مشخصات ذیل در حال پیشرفت و انجام می باشد: * واحدهای بزرگ اوره آن هم در یک لاین تا ظرفیت بیش از 3500mtd به آسانی قابل طراحی و اجرا هستند. * محدویت های ساخت،حمل و نقل و نصب تجهیزات بزرگ سنتز از بین رفته  و برای واحدهایی با ظرفیت 3500MTPD ، راکتور با وزن 380T تن ،کندانسور با وزن  300 T تن و استریپر با وزن  230 Tتن حمل و نصب شده است. *  اطمینان پذیری بالا و عملیات نگه داری و پروسسی آن به آسانی صورت می گیرد. * استفاده از متریالهای مقاوم به جهت مقاومت بالا در مقابل خوردگی و داشتن مقاومت مکانیکی بالا * ارسال کود اوره با کیفیت بالاتر به دورترین نقاط مصرف * اختراع جدید فرایند سنتز کازاله * باز سازی واحدهای اوره قدیمی به سمت ظرفیت های بالاتر و افزایش راندمان