🖍 جمع آوری و ترجمه : جناب مهندس آرمین ایشان آقا
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 بیستم اردیبهشت 1398

ترک خوردگی تنشی نوعی از ترک خوردگی است که در فرآیندی که خوردگی متقابل و کشش در یک فلز به دلیل تنش های باقی مانده یا اعمال شده اتفاق می افتد،رخ میدهد.

ترک خوردگی تنشی به آرامی باعث خوردگی می شود ، این پدیده باعث می شود با اینکه مقدار اندکی فلز خورده می شود،به مقدار زیادی مقاومت مکانیکی فلز کم شود، صدمه وارد شده با بازرسی های گاه به گاه مشخص نمی شود و ترک های خوردگی تنشی می تواند باعث شکستن مکانیکی و  فاجعه بار قطعات و سازه ها شود.

کلریدها در واحدهای اوره

تحت شرایط مشخصی کلرید ها می تواند در تجهیزاتی از جنس استنلس استیل باعث ترک خوردگی تنشی شوند،که بیشتر در واحدهای اوره استفاده میشود. کلریدها میتوانند از منابع مختلفی نشات بگیرند و مقدار اندکی از آنها در فرآیند می تواند باعث خطرات و هزینه های زیاد جهت تعمیرات شود.این دلایل اهمیت بررسی بیشتر کلریدها درواحد اوره را نشان می دهد.

از لینک زیر می توانید متن کامل این مقاله را دانلود بفرمایید.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.